Når barn og unge trenger hjelp

Det skal være trygt og godt å vokse opp i vår kommune. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. I Orkland kommune følger vi BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger.

Er du bekymret for et barn eller en ungdom? Enten uroen er sterk eller svak – gjør noe med det!

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 116111